Administracja

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Administarcja to kierunek dedykowany osobom zainteresowanym zagadnieniami prawnymi, polityką wewnętrzną i samorządową.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia samorządu terytorialnego
  • Prawo bakowe i finansów publicznych
  • Negocjacje i mediacje w administracji publicznej
  • Postępowania dyscyplinarne
  • Prawo urzędnicze
  • Arbitraż w prawie gospodarczym

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, zarządzania w systemie administracji, obsługi e-administracji, przedsiębiorczości i przestrzegania standardów etycznych. Posiada znajomość problematyki poszczególnych dziedzin prawa oraz znajomość uregulowań dotyczących administracji kościelnej.

Posługuje się językiem prawniczym, potrafi prowadzić negocjacje i mediacje, posiada umiejętności tworzenia planów i rozwiązywania problemów.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowy, pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej) i stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne).

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/administracja/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl