Sukces lubelskiego naukowca, twórcy ortofotomapy Lublina 1939-1945 – dr. Jakuba Kuny (gisplay.pl)

Dr Jakub Kuna z Katedry Geomatyki i Kartografii UMCS stworzył historyczną ortofotomapę Lublina opracowaną z archiwalnych zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej, dostępną na stronie https://ortolub.umcs.pl/.

Projekt lubelskiego naukowca powstał w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Zdjęcia pochodzą z archiwum National Archives and Records Administration (NARA) w USA, gdzie zgromadzono ponad 20 milionów zdjęć lotniczych, wykonanych przez niemieckie lotnictwo wojskowe Luftwaffe w okresie II wojny światowej. Archiwa te zawierają jedyne w skali globalnej dostępne (odtajnione) zdjęcia lotnicze południowo-wschodniej Polski, w szczególności miasta Lublin.

Jak podkreśla autor projektu, pozyskanie cyfrowych kopii zdjęć lotniczych w postaci skanów wysokiej jakości jest istotnym uzupełnieniem dotychczasowej dokumentacji kartograficznej miasta. Przetworzenie zdjęć do postaci ortofotomapy oraz ich udostępnienie (na platformie www oraz w postaci usługi danych przestrzennych TMS) otwiera unikatowe możliwości badawcze – także z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i GIS.

Więcej na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie gisplay.pl.

Mapa Lublina
Źródło: UMCS

Dr Jakub Kuna – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geomatyki i Kartografii. Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, od 2019 adiunkt. Jego zainteresowania naukowe to: wizualizacja kartograficzna, grafika komputerowa, analizy geostatystyczne w środowisku programistycznym R, nowoczesne metody analiz i narzędzia GIS w badaniach przeszłości (Historical GIS), dawne mapy topograficzne oraz historia Lubelszczyzny. (Źródło: UMCS)