Ruszył nabór wniosków do Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich!

trwa nabór wniosków do pilotażowej edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich. W ramach tej inicjatywy przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w wysokości od 1 tys. do 50 tys. zł. Przyjmowanie wniosków na inicjatywy przypadające w okresie od 1 września do 10 grudnia 2021 r. zakończy się 30 czerwca.

Zainicjowany przez Miasto Lublin Program Wspierania Inicjatyw Akademickich to ukłon w kierunku społeczności akademickiej, która od wielu lat wpływa niemal na każdy aspekt życia mieszkańców miasta. Celem tego Programu jest nie tylko promocja akademickich inicjatyw, ale również osiągnięć wybitnych studentów i doktorantów, a także wspieranie ich w realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i naukowym. Realizacja Konkursu umożliwi Miastu zacieśnienie współpracy ze środowiskiem naukowym i akademickim, a tym samym pozwoli na lepsze poznanie wzajemnych potrzeb – mówi dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości.

Wnioskodawcami w Konkursie o wsparcie finansowe, rzeczowe oraz promocyjne mogą zostać wszystkie podmioty realizujące szeroko rozumiane inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości miasta, w tym m.in. uczelnie, wydziały, instytuty, koła naukowe, fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Inicjatywy akademickie, odbywające się na terenie Lublina, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Konkursu, to między innymi:

  • organizacja konferencji, konkursów, festiwali naukowych;
  • realizacja studenckich i doktoranckich projektów badawczych i naukowych;
  • organizacja koncertów, recitali, przedstawień teatralnych i występów tanecznych;
  • organizacja przeglądów, festiwali, turniejów naukowych, wystaw, plenerów i konkursów artystycznych;
  • działania na rzecz nowo przybyłych do Lublina studentów i naukowców, np. oprowadzanie po mieście w języku angielskim i polskim, kursy języka polskiego;
  •  organizacja imprez integrujących studentów uczelni ze społecznością lokalną.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin. Można go również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres: biznes@lublin.eu lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu oraz na stronie www.student.lublin.eu