Magdalena Staniszewska najbardziej innowacyjną kobietą w Unii Europejskiej

Współzałożycielka firmy SDS Optic SA z Lublina dr. hab. Magdalena Staniszewska otrzymała prestiżową nagrodę z ramienia Komisji Europejskiej w konkursie Innovation Radar Prize 2020 w kategorii Women-led Innovation, a tym samym została ogłoszona najbardziej innowacyjną kobietą w Unii Europejskiej w 2020 r. Nagrodę za przełomową technologię w obszarze szybkiej diagnostyki nowotworowej wręczyła Komisarz Mariya Gabriel. Mowa o mikrosondzie światłowodowej, która będzie wykorzystywana w szybkiej diagnostyce nowotworów.

Komisja Europejska wyselekcjonowała do finału konkursu 12 podmiotów z kilku tysięcy jednostek z całej Unii Europejskiej, które pracują nad innowacyjnymi i przełomowymi technologiami. Technologia za którą firma SDS Optic otrzymała nominację dla dr. Staniszewskiej w kategorii Women-led Innovation mogła się rozwijać dzięki otrzymanej z NCBiR dotacji w programie STRATEGMED.

Sukces SDS Optic to również sukces pozostałych konsorcjantów zaangażowanych w realizację projektu: Uniwersytetu Medycznego w LublinieUniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia, dzięki którym polska nauka jest dzisiaj dostrzegana i doceniana zarówno w Unii Europejskiej jak i poza jej granicami.