Fizjoterapia

Uczelnia: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Fizjoterapia jest zawodem medycznym polegającym na udzielaniu kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usprawniania, profilaktyki i przywracania zdrowia.

Tytuł zawodowy: magister

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają umiejętności wykorzystania diagnozy lekarskiej w planowaniu i kontrolowaniu efektywności procesu rehabilitacji, kierowaniu zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzaniu placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną. Absolwenci są kompetentni do prowadzenia szkoleń zawodowych w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.  Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Podczas zajęć studenci zdobywają umiejętności w zakresie m.in. nowoczesnych technik neurorozwojowych (PNF, NDT, Bobath) oraz form wspomagających rehabilitację np. dogoterapia i hipoterapia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie wyższym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

https://wssp.edu.pl/kandydat/wydzial-nauk-o-zdrowiu/fizjoterapia/

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2,
20-816 Lublin
www.wssp.edu.pl

Biuro Rekrutacji
tel.: +48 (81) 448 08 20,
tel.: +48 (81) 740 72 40 w.46
rekrutacja@wssp.edu.pl