Psychologia sądowa z elementami mediacji

Университет: Университет Экономики и Инноваций в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования

Область науки: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Psychologia  sądowa to  najdynamiczniej rozwijająca się specjalność z zakresu nauk społecznych. Dzieje się tak dlatego, że  w różnych obszarach społecznych  wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki sądowej  oraz  mediacji.  Znacząco wzrasta zapotrzebowanie na biegłych psychologów w postępowaniu sądowym w sprawach karnych. Zwiększa się także zapotrzebowanie na osoby posiadające kwalifikacje do udziału w czynnościach procesowych związanych z udziałem małoletnich świadków w postępowaniu karnym.

Profil studiów odpowiada aktualnym tendencjom i zapotrzebowaniu społecznemu na specjalistyczną wiedzę psychologiczną, przydatną na wszystkich etapach postępowania prawnego: od dochodzeniowo- śledczego do wykonawczego.

Studia są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych, prawników, socjologów i innych osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki sądowej.

W szczególności adresatami studiów są  pracownicy wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, pracownicy policyjnych pionów dochodzeniowych i prewencji, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy pionów wychowawczych placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży.

Studia są również przydatne dla  kandydatów do pracy kuratorskiej z młodzieżą i dorosłymi oraz dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w ramach mediacji sądowych.  Program zawiera szereg treści przewidzianych we wstępnym okresie przygotowania do pracy zawodowego kuratora (aplikacji kuratorskiej). Umożliwia także nabycie kwalifikacji niezbędnych do  prowadzenia mediacji sądowych.

Dla psychologów  kandydujących  do funkcji biegłych sądowych oraz osób zatrudnionych w placówkach profilaktyki i prewencji społecznej (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, placówki socjalizacyjne, świetlice środowiskowe, placówki wsparcia środowiskowego) udział w studiach stanowi okazję do  uzupełnienia  wiedzy teoretycznej  oraz doskonalenia  praktycznych umiejętności z zakresu  psychologii sądowej  i pedagogiki resocjalizacyjnej.

Program studiów, w zakresie odnoszącym się do mediacji sądowych,  jest zgodny z  rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz ze standardami  szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W tym zakresie słuchacze zapoznają się z celami, podstawami prawnymi,  zasadami i korzyściami wynikającymi ze stosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych w małżeństwie i rodzinie, w sprawach karnych i cywilnych. Uczestnicy studiów nabędą również umiejętności sporządzania  kontraktu mediacyjnego oraz prowadzenia mediacji sądowych.

http://podyplomowe.lublin.pl/psychologia-sadowa-z-elementami-mediacji/

Высшая Школа Экономики и Инноваций в Люблине
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
тел./факс: +48 (81) 749 17 70
факс: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Приемная комиссия
Бюро обслуживания студента
ul. Projektowa 4, Lublin
тел.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl
тел.: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl