Mechanika i budowa maszyn

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Transportu i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN to kierunek, dla ludzi uzdolnionych technicznie, którzy gotowi są spędzić kilka najlepszych lat swojego życia na poznawaniu projektowania, mechaniki, budowy i eksploatacji różnego typu maszyn.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Projektowanie napędów pneumatycznych i hydraulicznych
 • Metody numerycznej analizy konstrukcji
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Mechanika techniczna – statyka, kinematyka
 • Wytrzymałość materiałów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Diagnostyka samochodowa
 • Eksploatacja urządzeń dźwigowo-transportowych
 • Szybkie prototypowanie

Sylwetka absolwenta

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności absolwent może realizować zaawansowane projekty konstrukcyjne, konserwować i troszczyć się o ciągłość funkcjonowania bardzo złożonych i nowoczesnych linii produkcyjnych.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • jednostkach naukowo-badawczych
 • jednostkach akredytacyjne i atestacyjne
 • zakładach produkcyjnych i przemysłowych
 • firmach transportowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/mechanika-i-budowa-maszyn/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl