Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne jest kierunkiem wyjątkowym w swojej specyfice, gdyż jest kierunkiem pośrednim – łącznikiem między ogrodnictwem i architekturą krajobrazu.

Tytuł zawodowy: inżynier

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje w zaawansowanym stopniu wiedzą dotyczącą pojęć i terminologii przyrodniczej oraz techniki ogrodniczej wzbogaconą o elementy humanistyczno-społeczne, a przede wszystkim dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu urządzania, budowy, pielęgnowania i konserwacji terenów zieleni w tym ogrodów i parków (o różnej skali i charakterze) a także dekoracji wnętrz z wykorzystaniem materiału roślinnego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach zajmujących się kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz aranżacją i wystrojem wnętrz, których działalność ma wpływ na komfort życia człowieka i estetykę otoczenia w przestrzeni publicznej i prywatnej, a także do samodzielnego prowadzenia firm o tym charakterze z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/sztuka-ogrodowa/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl