Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Proponowany kierunek studiów jest niewątpliwie unikatowy, łącząc kilka ważnych aspektów związanych z pielęgnacją zwierząt.

Tytuł zawodowy: inżynier/licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Przygotowanie zwierząt gospodarskich do wystaw
  • Przygotowanie zwierząt towarzyszących do wystaw
  • Choroby zwierząt egzotycznychFizjoterapia
  • Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich
  • Hirudinologia
  • Wykorzystanie ptaków w terapiach zwierzęcych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Ukończenie tego kierunku pozwoli jego absolwentom na swobodne poruszanie się na rynku pracy w obszarach związanych z szeroko pojętymi interakcjami człowiek-zwierzę. Jedną z ciekawszych perspektyw, jaką zapewnia kierunek jest możliwość zakładania ośrodków zajmujących się hodowlą różnych gatunków zwierząt wykorzystywanych w animaloterapii, jak również prowadzeniem ośrodków specjalizujących się w utrzymaniu zwierząt terapeutycznych, dzięki szerokiej wiedzy jaką nabędą studenci z zakresu animaloterapii. Program studiów zakłada również nabycie wiedzy z zakresu medycznego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę jako groomer, asystent lekarza weterynarii czy animaloterapeuta. Zatrudnienie znajdzie w gabinetach i klinikach weterynaryjnych jako tzw. średni personel, w ośrodkach rehabilitacji zwierząt dzikich, w ogrodach zoologicznych, ośrodkach hodowli zarodowej oraz wszystkich instytucjach utrzymujących zwierzęta, a także w ośrodkach zajmujących się animaloterapią czy ośrodkach hodowli zwierząt gospodarskich.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/pielegnacja-zwierzat/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl