Inżynieria rolnicza i leśna

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Inżynieria Rolnicza i Leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym, który przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Konstrukcja maszyn
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Automatyka
 • Technika cieplna i gospodarka energetyczna
 • Produkcja rolniczea i leśna
 • Technologia żywności
 • Eksploatacja maszyn rolniczych
 • Organizacja produkcji rolniczej i usług
 • Zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Inżynieria żywności
 • Technika motoryzacyjna i energetyka
 • Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka

Sylwetka absolwenta

Inżynieria Rolnicza i Leśna to kierunek dający możliwość zdobycia ogólnej wiedzy technicznej z zakresu projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, ich diagnostyki i naprawy, a także szczegółowej wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem i nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych nowoczesnego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mogą podjąć pracę również w zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej, w instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych (zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwa mięsnego, zakłady zbożowe) i obrotem żywności.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/inzynieria-rolnicza/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl