Gastronomia i sztuka kulinarna

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dziedzina nauki: nauki rolnicze, nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Gastronomia i sztuka kulinarna to kierunek umożliwiający zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki przygotowywania i serwowania potraw oraz projektowania i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność gastronomiczną.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Gastronomia w sztuce
  • Sztuka kulinarna i kuchnie świata
  • Catering i organizacja eventów
  • Podstawy hotelarstwa
  • Estetyka i sztuka dekorowania w gastronomii
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie w gastronomii
  • Turystyka kulinarna
  • Savoir vivre i protokół dyplomatyczny

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Gastronomia i Sztuka Kulinarna to specjalista posiadający wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w obiektach gastronomicznych i gastronomiczno – hotelarskich na każdym szczeblu ich organizacji, jak również w firmach projektujących wyposażenie obiektów gastronomicznych i specjalizujących się w sprzedaży aparatury i wyposażenia dla tych obiektów. Uzyskana wiedza umożliwia również prowadzenie własnej działalności w branży HoReCa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w placówkach branży HoReCa, między innymi w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych w placówkach handlowych, hotelowych, stołówkach oraz w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/gastronomia/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl