Enologia i Cydrownictwo

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

W Polsce uprawa winorośli i przetwórstwo winogron mają coraz większe znaczenie gospodarcze, towarzyszy im duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw. Rodzimi winiarze nie mając tradycji winiarskich, dostępu do wiedzy i praktyki pozwalającej na produkcję wysoko jakościowych produktów, zmuszeni są do wyjazdów zagranicznych w celu zdobycia podstawowych informacji w tej dziedzinie.

Kierunek enologia i cydrownictwo jest tworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy, w tym przede wszystkim rynku pracy, dla specjalistów w zakresie uprawy winogron i pozostałych gatunków sadowniczych oraz produkcji wina, cydru i innych alkoholi owocowych. Dotychczas w Polsce programy nauczania z zakresu enologii i cydrownictwa obejmowały  jedynie wąskie  fragmenty z tego obszaru wiedzy, nadal brakuje dobrze wykształconych specjalistów z zakresu uprawy oraz produkcji win i cydrów. Program studiów posiada szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych oferując szeroką gamę obligatoryjnych oraz fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych. Program kładzie nacisk na uczenie praktyczne i zapewnia dogłębne zrozumienie zasad i praktyk stosowanych w uprawie oraz produkcji win, cydrów i innych alkoholi owocowych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i właściwe kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych jako właściciel winnicy, kierownik winnicy, kierownik szkółki winnic, rzeczoznawca winnic, konsultant, broker win, kierownik bankietów winiarskich, właściciel/pracownik winiarni. Zdobyte szerokie wykształcenie praktyczne pozwoli przyszłym absolwentom na efektywną pracę i umożliwi im elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku.

https://www.up.lublin.pl/enologia-cydrownictwo

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl