Biologia

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Biologii Środowiskowej

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Biologia jest dziedziną nauki badającą różnorodność życia; zajmuje się klasyfikacją organizmów żywych, ich wpływem na środowisko naturalne, bada budowę i funkcje organizmów, ich rozwój, wzrost, ewolucję oraz dziedziczność.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Botanika
 • Zoologia
 • Chemia organiczna
 • Mikrobiologia
 • Genetyka molekularna
 • Analityka diagnostyczna
 • Biologia molekularna i podstawy biotechnologii
 • Genetyka populacji
 • Biologia zwierząt gospodarskich
 • Ekologia i biologia ptaków
 • Taksonomia roslin i zwierząt

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Biologia sądowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej oraz samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może pracować w laboratoriach badawczych, kontrolny i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/kierunek-biologia/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl