Biokosmetologia

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Biologii Środowiskowej

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Biokosmetologia to kierunek praktyczny, w ramach którego zrealizowane będzie 70% zajęć praktycznych.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Receptury kosmetyczne
  • Biologia molekularna komórki z podstawami genetyki
  • Aparatura procesowa
  • Dermatologia pielęgnacyjna
  • Obrót surowców i kosmetyków
  • Techniki fizjoterapeutyczne
  • Aparatura gabinetu kosmetycznego
  • Niekonwencjonalne metody w kosmetologii

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i produkcji biokosmetyków, jak i kosmetologii. Pozna właściwości naturalnych surowców kosmetycznych (roślinnych i zwierzęcych), w tym ekologicznych; metody ich pozyskiwania, przechowywania, jak również identyfikacji składników aktywnych. Będzie potrafił opracować innowacyjne receptury, sporządzać preparaty kosmetyczne; posługiwać się sprzętem niezbędnym do produkcji biokosmetyków oraz wykorzystywać aparaturę do zabiegów kosmetycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków, w laboratoriach zajmujących się oceną składu i jakości kosmetyków, w jednostkach kontrolujących jakość surowców kosmetycznych, instytucjach badawczych, koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków, w firmach branżowych na stanowiskach konsultantów, technologów i menadżerów.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/biokosmetologia/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl