Behawiorystyka zwierząt

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Behawiorystyka zwierząt jest nowym i jedynym kierunkiem w Polsce, który obejmuje kształcenie w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Neuro-fizjologia
  • Genetyka ogólna i behawioralna
  • Biologia zwierząt wszystkich grup użytkowych, towarzyszących, wolnożyjących, gospodarskich, ptaków egzotycznych, ozdobnych
  • Akwarystyka
  • Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt
  • Interakcje człowiek – zwierzę, zwierzę – zwierzę
  • Terapia i sporty z udziałem zwierząt
  • Symptomatologia i fizjoterapia zwierząt

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu behawioru różnych gatunków zwierząt. Posiada kompetencje w zakresie oceny zachowania się zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz optymalnych warunków utrzymania, szkolenia i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu.

Możliwości zatrudnienia

Kwalifikacje absolwenta umożliwiają podjęcie pracy w różnych ogrodach zoologicznych, schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt, wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących człowiekowi, kontrolowanej reprodukcji, zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi oraz prowadzenie terapii z udziałem zwierząt.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/behawiorystyka/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl