Prawo kanoniczne dla prawników

Университет: Люблинский Католический Университет Яна Павла II

Департамент : Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Область науки: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Тип университета: Государственный

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze adwokata kościelnego, pełnomocnika lub doradcy kanonicznego w postępowaniu karno-administracyjnym. Podczas studiów szczególny nacisk stawiany jest na dostarczanie wiedzy z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, karnego i majątkowego. W przeważającej mierze studia mają charakter praktyczny, co sprzyja efektywnemu uczeniu się. Zajęcia są prowadzone m.in. przez oficjałów metropolitalnych trybunałów sądowych w Polsce. Ponadto słuchacze mają możliwość przeprowadzenia praktyk w trybunale sądowym diecezji miejsca zamieszkania. Z uwagi na udostępnienie oferty dla słuchaczy z Polski i z zagranicy zajęcia odbywają się zdalnie za wyjątkiem praktyk sądowych, które są w trybie stacjonarnym.

ADRESACI:

  • adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii,
  • absolwenci studiów prawniczych
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich.

Źródło: KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl