Public relations and media marketing

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: angielski

Grupa docelowa:

absolwenci studiów wyższych zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations, marketingu, reklamy wraz z branżowym językiem angielskim.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania zawodów okołomedialnych (specjalista ds. public relations, marketingu medialnego). Absolwent studiów podyplomowych "Public relations and media marketing" będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego, połączoną ze znajomością branżowego języka angielskiego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

  • Advertising
  • Copywriting
  • Marketing
  • Marketing on-line
  • Creating public relations strategy
  • Communication in crisis
  • European projects environment
  • Media relations
  • Visual communication
  • Team work

Wszystkie zajęcia, a także zaliczenia i egzaminy odbywają się online (na platformie e-learningowej).

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń. Wszystkie zajęcia i zaliczenia/egzaminy odbywają się online.

https://www.umcs.pl/pl/pr-media-marketing.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl