Public relations and media marketing

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Факультет Політології і журналістики

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Англійська

Grupa docelowa:

absolwenci studiów wyższych zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations, marketingu, reklamy wraz z branżowym językiem angielskim.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania zawodów okołomedialnych (specjalista ds. public relations, marketingu medialnego). Absolwent studiów podyplomowych "Public relations and media marketing" będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego, połączoną ze znajomością branżowego języka angielskiego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

  • Advertising
  • Copywriting
  • Marketing
  • Marketing on-line
  • Creating public relations strategy
  • Communication in crisis
  • European projects environment
  • Media relations
  • Visual communication
  • Team work

Wszystkie zajęcia, a także zaliczenia i egzaminy odbywają się online (na platformie e-learningowej).

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń. Wszystkie zajęcia i zaliczenia/egzaminy odbywają się online.

https://www.umcs.pl/pl/pr-media-marketing.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl