Public relations and media marketing

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Political Science and Journalism

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: English

Grupa docelowa:

absolwenci studiów wyższych zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations, marketingu, reklamy wraz z branżowym językiem angielskim.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania zawodów okołomedialnych (specjalista ds. public relations, marketingu medialnego). Absolwent studiów podyplomowych "Public relations and media marketing" będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego, połączoną ze znajomością branżowego języka angielskiego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

  • Advertising
  • Copywriting
  • Marketing
  • Marketing on-line
  • Creating public relations strategy
  • Communication in crisis
  • European projects environment
  • Media relations
  • Visual communication
  • Team work

Wszystkie zajęcia, a także zaliczenia i egzaminy odbywają się online (na platformie e-learningowej).

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń. Wszystkie zajęcia i zaliczenia/egzaminy odbywają się online.

https://www.umcs.pl/pl/pr-media-marketing.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl