Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne)

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Grupa docelowa:  

nauczyciele oraz absolwenci studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami).

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Przygotowani są ponadto  do realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych oraz działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem oraz edukacją zdrowotną w szkole i pozaszkolnych placówkach edukacyjnych.        

Absolwenci w toku studiów uzyskują wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoznawanie i ocenę niebezpieczeństw  w różnych miejscach zdarzeń. Przygotowani są do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń  i podejmowania  czynności ratujących życie. Na zajęciach słuchacze uzyskują także wiedzę i nabywają umiejętności sprzyjające kształtowaniu świadomości prozdrowotnej oraz postaw indywidualnych i społecznych wobec holistycznie ujmowanego zdrowia.

Realizacja rozszerzonego praktycznego kursu pierwszej pomocy z metodyką (150 godzin) uprawnia absolwentów studiów do prowadzenia podstawowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla  uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych problematyką. Absolwenci wraz dyplomem ukończenia studiów otrzymują zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (wystawione przez Medyczne Studium Zawodowe).

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,edukacja-dla-bezpieczenstwa-i-zdrowia-z-metodyka-pierwszej-pomocy-studia-kwalifikacyjne-,94167.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl