Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne)

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Факультет Педагогики и Психологии

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Grupa docelowa:  

nauczyciele oraz absolwenci studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami).

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Przygotowani są ponadto  do realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych oraz działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem oraz edukacją zdrowotną w szkole i pozaszkolnych placówkach edukacyjnych.        

Absolwenci w toku studiów uzyskują wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoznawanie i ocenę niebezpieczeństw  w różnych miejscach zdarzeń. Przygotowani są do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń  i podejmowania  czynności ratujących życie. Na zajęciach słuchacze uzyskują także wiedzę i nabywają umiejętności sprzyjające kształtowaniu świadomości prozdrowotnej oraz postaw indywidualnych i społecznych wobec holistycznie ujmowanego zdrowia.

Realizacja rozszerzonego praktycznego kursu pierwszej pomocy z metodyką (150 godzin) uprawnia absolwentów studiów do prowadzenia podstawowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla  uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych problematyką. Absolwenci wraz dyplomem ukończenia studiów otrzymują zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (wystawione przez Medyczne Studium Zawodowe).

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,edukacja-dla-bezpieczenstwa-i-zdrowia-z-metodyka-pierwszej-pomocy-studia-kwalifikacyjne-,94167.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl