Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

  • dokładne i kompleksowe przekazanie wiedzy i kompetencji niezbędnej w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • przygotowanie Słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera,
  • wyposażenie Słuchaczy w wiedzę umożliwiającą programowanie jak również podejmowanie działań rewalidacyjnych w stosunku do osób z autyzmem,
  • zdobycie umiejętności praktycznych w podejmowaniu działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym, pedagogów, oligofrenopedagogów oraz osób (wykształcenie co najmniej I stopnia) z przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, a zainteresowanych wspomaganiem osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Czas trwania nauki:

Studia trwają 4 semestry.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html