Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera

Університет: Вища Школа Суспільних Наук в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki humanistyczne, nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Cel studiów:

  • dokładne i kompleksowe przekazanie wiedzy i kompetencji niezbędnej w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • przygotowanie Słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera,
  • wyposażenie Słuchaczy w wiedzę umożliwiającą programowanie jak również podejmowanie działań rewalidacyjnych w stosunku do osób z autyzmem,
  • zdobycie umiejętności praktycznych w podejmowaniu działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym, pedagogów, oligofrenopedagogów oraz osób (wykształcenie co najmniej I stopnia) z przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, a zainteresowanych wspomaganiem osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Czas trwania nauki:

Studia trwają 4 semestry.

Вища Школа Cоціальних Наук
вул. Zamojska 47
20-102 Люблін
www.wsns.lublin.pl

Контактна інформація:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Електронна пошта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Електронна пошта: info@wsns.lublin.pl