Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: The UMCS Branch in Puławy

Area: Natural sciences

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia przeznaczone są dla osób mających już uprawnienia nauczycieli wszelkiego typu szkół posiadających tytuł zawodowy magistra.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest nadanie nauczycielom innych przedmiotów uprawnień do prowadzenia równieżzajęć z wychowania fizycznego.Absolwent nabędzie też umiejętności pozwalające mu na podjęcie zatrudnienia lub indywidualnej działalności również poza oświatą, głównie w placówkach zajmujących się szeroko rozumianą rekreacją i sportem (np. kluby sportowe, podmioty prowadzące zajęcia z fitness itp. form aktywności fizycznej) oraz zdrowym stylem życia.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,wychowanie-fizyczne-z-elementami-edukacji-zdrowotnej,62706.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl