Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Філіал в Пулавах

Область науки : Точні та природничі науки

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia przeznaczone są dla osób mających już uprawnienia nauczycieli wszelkiego typu szkół posiadających tytuł zawodowy magistra.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest nadanie nauczycielom innych przedmiotów uprawnień do prowadzenia równieżzajęć z wychowania fizycznego.Absolwent nabędzie też umiejętności pozwalające mu na podjęcie zatrudnienia lub indywidualnej działalności również poza oświatą, głównie w placówkach zajmujących się szeroko rozumianą rekreacją i sportem (np. kluby sportowe, podmioty prowadzące zajęcia z fitness itp. form aktywności fizycznej) oraz zdrowym stylem życia.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,wychowanie-fizyczne-z-elementami-edukacji-zdrowotnej,62706.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl