Radioekologia

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Chemistry

Area: Natural sciences

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Grupa docelowa:

Absolwenci studiów wyższych chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę z zakresu radioekologii. Jest to szybko rozwijająca się dziedzina nauki badająca występowanie i obieg pierwiastków promieniotwórczych (naturalnych i sztucznych) w środowisku oraz ich wpływ na organizmy żywe. Wiedza, jaką uzyska absolwent studiów będzie istotna ze względu na istniejący problem skażenia środowiska radioizotopami.

Ofertę studiów kierujemy również do funkcjonariuszy straży pożarnych w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe i nałożeniem na krajowy system ratowniczo-gaśniczy obowiązku likwidacji zagrożeń w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent uzyska wiedzę o skażeniach promieniotwórczych środowiska, mechanizmach przemieszczania się radionuklidów, wpływie promieniowania na organizmy żywe oraz metodach oznaczania pierwiastków promieniotwórczych w środowisku. Absolwent zdobędzie również doświadczenie w oznaczaniu pierwiastków promieniotwórczych występujących w środowisku metodami spektrometrycznymi (nabędzie umiejętności obsługiwania aparatury naukowej służącej do oznaczania pierwiastków promieniotwórczych), jak również pozna sposoby przygotowywania próbek do pomiarów. Zdobędzie również umiejętności w przeprowadzaniu oceny dawek i skutków promieniowania. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom racjonalne spojrzenie na problemy energetyki jądrowej, której rozwój planowany jest w najbliższych latach w Polsce.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

1. Wybrane zagadnienia z chemii jądrowej (30g WY, 30g LAB)
2. Radioizotopy w środowisku naturalnym, monitoring radiologiczny (30g WY, 15g LAB)
3. Wpływ promieniowania na organizmy żywe (15g WY, 10g KW)
4. Metody usuwania skażeń promieniotwórczych, odpady promieniotwórcze (15g WY, 15g KW)
5. Podstawy ochrony radiologicznej (15g WY, 30g KW) 

Ocena końcowa:

Pozytywna ocena końcowa studiów wymaga uzyskania pozytywnych ocen z egzaminów pisemnych oraz pisemnych zaliczeń na ocenę objętych programem studiów. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z egzaminów przewidzianych programem studiów.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,radioekologia,15025.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl