Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Political Science and Journalism

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela i/lub nauczyciela akademickiego oraz bibliotekarza.

Absolwenci studiów posiadane już kompetencje zawodowe (nauczycielskie, bibliotekarskie) poszerzą o kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe. Dzięki temu będą mogli je wykorzystywać w pracy zawodowej do realizacji podstawy programowej i tworzenia autorskich programów nauczania o mediach, dla mediów i z wykorzystaniem mediów, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. do prowadzenia nauczania zdalnego.

Absolwenci studiów będą zatem posiadali interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nabędą wiedzę i niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz innymi grupami odbiorców umiejętności komunikacyjne, techniczne, informatyczne i projektowe. Po ukończeniu studiów będą potrafili nie tylko analizować i interpretować przekazy wizualne, foniczne i multimodalne, ale także będą umieli je tworzyć, krytycznie oceniać oraz fachowo wykorzystywać media do aktywizowania różnych grup użytkowników, w tym realizacji zajęć online.

Absolwenci będą potrafili sprawnie poruszać się w środowisku sieci, mediów, multimediów i platform cyfrowych, aby wykorzystywać swoje umiejętności zarówno w sferze życia prywatnego, jak i w pracy zawodowej.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,praktyka-edukacji-medialnej-dla-nauczycieli-i-bibliotekarzy,92181.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl