Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Факультет Політології і журналістики

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela i/lub nauczyciela akademickiego oraz bibliotekarza.

Absolwenci studiów posiadane już kompetencje zawodowe (nauczycielskie, bibliotekarskie) poszerzą o kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe. Dzięki temu będą mogli je wykorzystywać w pracy zawodowej do realizacji podstawy programowej i tworzenia autorskich programów nauczania o mediach, dla mediów i z wykorzystaniem mediów, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. do prowadzenia nauczania zdalnego.

Absolwenci studiów będą zatem posiadali interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nabędą wiedzę i niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz innymi grupami odbiorców umiejętności komunikacyjne, techniczne, informatyczne i projektowe. Po ukończeniu studiów będą potrafili nie tylko analizować i interpretować przekazy wizualne, foniczne i multimodalne, ale także będą umieli je tworzyć, krytycznie oceniać oraz fachowo wykorzystywać media do aktywizowania różnych grup użytkowników, w tym realizacji zajęć online.

Absolwenci będą potrafili sprawnie poruszać się w środowisku sieci, mediów, multimediów i platform cyfrowych, aby wykorzystywać swoje umiejętności zarówno w sferze życia prywatnego, jak i w pracy zawodowej.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,praktyka-edukacji-medialnej-dla-nauczycieli-i-bibliotekarzy,92181.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl