Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela i/lub nauczyciela akademickiego oraz bibliotekarza.

Absolwenci studiów posiadane już kompetencje zawodowe (nauczycielskie, bibliotekarskie) poszerzą o kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe. Dzięki temu będą mogli je wykorzystywać w pracy zawodowej do realizacji podstawy programowej i tworzenia autorskich programów nauczania o mediach, dla mediów i z wykorzystaniem mediów, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. do prowadzenia nauczania zdalnego.

Absolwenci studiów będą zatem posiadali interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nabędą wiedzę i niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz innymi grupami odbiorców umiejętności komunikacyjne, techniczne, informatyczne i projektowe. Po ukończeniu studiów będą potrafili nie tylko analizować i interpretować przekazy wizualne, foniczne i multimodalne, ale także będą umieli je tworzyć, krytycznie oceniać oraz fachowo wykorzystywać media do aktywizowania różnych grup użytkowników, w tym realizacji zajęć online.

Absolwenci będą potrafili sprawnie poruszać się w środowisku sieci, mediów, multimediów i platform cyfrowych, aby wykorzystywać swoje umiejętności zarówno w sferze życia prywatnego, jak i w pracy zawodowej.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,praktyka-edukacji-medialnej-dla-nauczycieli-i-bibliotekarzy,92181.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl