Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Humanities

Area: nauki humanistyczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli – głównie ze Wschodu – posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do nauki języka polskiego, historii i kultury polskiej. 
Nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym i obejmuje 2 specjalizacje: polonistyczną i historyczną
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów na podstawie egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.

Program studiów: 

Program nauczania obejmuje: lektorat języka polskiego, blok przedmiotów ogólnohumanistycznych oraz blok przedmiotów kierunkowych wybranej specjalizacji. 
W ramach bloku przedmiotów ogólnohumanistycznych prowadzone są zajęcia m.in. z dziejów kultury polskiej, kultury żywego słowa, etyki. 
Dla słuchaczy specjalizacji polonistycznej przeznaczone są zajęcia z historii literatury polskiej, teorii literatury, historii języka polskiego, nauki o współczesnym języku polskim, historii Polski oraz dydaktyki języka polskiego i literatury polskiej połączone z hospitacją lekcji w szkole. 
Specjalizacja historyczna obejmuje zajęcia z historii Polski poszczególnych epok, historii historiografii polskiej i 
dydaktyki historii połączone z hospitacją lekcji w szkole. 
Program obydwu specjalizacji uwzględnia ponadto takie przedmioty jak: geografia Polski i środki multimedialne w dydaktyce przedmiotów humanistycznych.

Opłata za semestr: 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi studentów cudzoziemców 

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,podyplomowe-studia-humanistyczne-dla-cudzoziemcow,7158.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl