Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Гуманітарний Факультет

Область науки : nauki humanistyczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli – głównie ze Wschodu – posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do nauki języka polskiego, historii i kultury polskiej. 
Nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym i obejmuje 2 specjalizacje: polonistyczną i historyczną
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów na podstawie egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.

Program studiów: 

Program nauczania obejmuje: lektorat języka polskiego, blok przedmiotów ogólnohumanistycznych oraz blok przedmiotów kierunkowych wybranej specjalizacji. 
W ramach bloku przedmiotów ogólnohumanistycznych prowadzone są zajęcia m.in. z dziejów kultury polskiej, kultury żywego słowa, etyki. 
Dla słuchaczy specjalizacji polonistycznej przeznaczone są zajęcia z historii literatury polskiej, teorii literatury, historii języka polskiego, nauki o współczesnym języku polskim, historii Polski oraz dydaktyki języka polskiego i literatury polskiej połączone z hospitacją lekcji w szkole. 
Specjalizacja historyczna obejmuje zajęcia z historii Polski poszczególnych epok, historii historiografii polskiej i 
dydaktyki historii połączone z hospitacją lekcji w szkole. 
Program obydwu specjalizacji uwzględnia ponadto takie przedmioty jak: geografia Polski i środki multimedialne w dydaktyce przedmiotów humanistycznych.

Opłata za semestr: 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi studentów cudzoziemców 

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,podyplomowe-studia-humanistyczne-dla-cudzoziemcow,7158.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl