Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Pedagogy and Psychology

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia przeznaczone są dla absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia, zainteresowanych prowadzeniem zajęć resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych w pracy z osobami przeżywającymi trudności socjalizacyjno-adaptacyjne oraz jednostkami skierowanymi przez sąd do placówek wychowawczych, oświatowych, profilaktycznych, poprawczych czy penitencjarnych. 

Absolwent studiów podyplomowych w toku kształcenia, otrzymuje wiedzę z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie. Zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Absolwent studiów podyplomowych w toku kształcenia, otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie. Zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

W toku studiów kształcimy studentów do pracy w roli kreatora i animatora zajęć socjoterapeutycznych w pracy z grupą podopiecznych w: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, bursach, domach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, ośrodkach wsparcia dziennego, ośrodkach kuratorskich, półinternatach, świetlicach szkolnych, domach pomocy społecznej.

Uwzględniając aktualne możliwości rynku pracy starannie przygotowujemy studentów do zastosowania treningu umiejętności wychowawczych, interpersonalnych, arteterapeutycznych i socjoterapeutycznych. Uczymy naszych słuchaczy treningu rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem dynamiki grupowej.

Wyposażamy studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu. W planach studiów kładziemy duży nacisk na ćwiczenia i warsztaty metodyczne z zakresu socjoterapii, komunikacji bez przemocy, metodyki pracy z grupą podopiecznych. Absolwent uzyskuje umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb resocjalizacji i socjoterapii, doboru właściwych metod, technik w pracy wychowawczo-socjoterapeutycznej. Uzyskuje umiejętności do prowadzenia w szkołach/placówkach oświatowych specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowania społeczne. Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,pedagogika-resocjalizacyjna-z-socjoterapia-osob-nieprzystosowanych-spolecznie,21228.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl