Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Факультет Педагогіки та Психології

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia przeznaczone są dla absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia, zainteresowanych prowadzeniem zajęć resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych w pracy z osobami przeżywającymi trudności socjalizacyjno-adaptacyjne oraz jednostkami skierowanymi przez sąd do placówek wychowawczych, oświatowych, profilaktycznych, poprawczych czy penitencjarnych. 

Absolwent studiów podyplomowych w toku kształcenia, otrzymuje wiedzę z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie. Zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Absolwent studiów podyplomowych w toku kształcenia, otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie. Zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

W toku studiów kształcimy studentów do pracy w roli kreatora i animatora zajęć socjoterapeutycznych w pracy z grupą podopiecznych w: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, bursach, domach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, ośrodkach wsparcia dziennego, ośrodkach kuratorskich, półinternatach, świetlicach szkolnych, domach pomocy społecznej.

Uwzględniając aktualne możliwości rynku pracy starannie przygotowujemy studentów do zastosowania treningu umiejętności wychowawczych, interpersonalnych, arteterapeutycznych i socjoterapeutycznych. Uczymy naszych słuchaczy treningu rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem dynamiki grupowej.

Wyposażamy studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu. W planach studiów kładziemy duży nacisk na ćwiczenia i warsztaty metodyczne z zakresu socjoterapii, komunikacji bez przemocy, metodyki pracy z grupą podopiecznych. Absolwent uzyskuje umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb resocjalizacji i socjoterapii, doboru właściwych metod, technik w pracy wychowawczo-socjoterapeutycznej. Uzyskuje umiejętności do prowadzenia w szkołach/placówkach oświatowych specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowania społeczne. Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,pedagogika-resocjalizacyjna-z-socjoterapia-osob-nieprzystosowanych-spolecznie,21228.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl