Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Pedagogy and Psychology

Area: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia przeznaczone będą dla: absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia) zainteresowanych edukacją zdrowotną i promocją zdrowia w różnych środowiskach. Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników delegowanych do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną w zakładach pracy, osób samozatrudnionych i planujących działalność gospodarczą w obszarze edukacji zdrowotnej. Słuchaczami studiów mogą zostać również inne osoby zainteresowane poszerzaniem własnych kompetencji zdrowotnych oraz  upowszechnieniem edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach.

Absolwenci studiów

przygotowani są do realizacji zadań i działań profilaktycznych  związanych z edukacją zdrowotną w różnych placówkach.  Na zajęciach słuchacze uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności sprzyjające kształtowaniu postaw indywidualnych i społecznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (fizycznego, psychicznego i społecznego). Kształtują świadomość na temat zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem  zdrowego odżywiania się oraz dobrych relacji interpersonalnych. W ramach studiów słuchacze nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zajęciom ze specjalistami z dziedziny ratownictwa medycznego przygotowywani są do podejmowania odpowiednich czynności ratujących życie. Absolwenci wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymują zaświadczenie potwierdzające praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zaświadczenie zostanie wystawione przez Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,edukacja-zdrowotna-z-elementami-pierwszej-pomocy,94156.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl