Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Факультет Педагогіки та Психології

Область науки : nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia przeznaczone będą dla: absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia) zainteresowanych edukacją zdrowotną i promocją zdrowia w różnych środowiskach. Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników delegowanych do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną w zakładach pracy, osób samozatrudnionych i planujących działalność gospodarczą w obszarze edukacji zdrowotnej. Słuchaczami studiów mogą zostać również inne osoby zainteresowane poszerzaniem własnych kompetencji zdrowotnych oraz  upowszechnieniem edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach.

Absolwenci studiów

przygotowani są do realizacji zadań i działań profilaktycznych  związanych z edukacją zdrowotną w różnych placówkach.  Na zajęciach słuchacze uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności sprzyjające kształtowaniu postaw indywidualnych i społecznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (fizycznego, psychicznego i społecznego). Kształtują świadomość na temat zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem  zdrowego odżywiania się oraz dobrych relacji interpersonalnych. W ramach studiów słuchacze nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zajęciom ze specjalistami z dziedziny ratownictwa medycznego przygotowywani są do podejmowania odpowiednich czynności ratujących życie. Absolwenci wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymują zaświadczenie potwierdzające praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zaświadczenie zostanie wystawione przez Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,edukacja-zdrowotna-z-elementami-pierwszej-pomocy,94156.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl