Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia przeznaczone będą dla: absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia) zainteresowanych edukacją zdrowotną i promocją zdrowia w różnych środowiskach. Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników delegowanych do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną w zakładach pracy, osób samozatrudnionych i planujących działalność gospodarczą w obszarze edukacji zdrowotnej. Słuchaczami studiów mogą zostać również inne osoby zainteresowane poszerzaniem własnych kompetencji zdrowotnych oraz  upowszechnieniem edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach.

Absolwenci studiów

przygotowani są do realizacji zadań i działań profilaktycznych  związanych z edukacją zdrowotną w różnych placówkach.  Na zajęciach słuchacze uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności sprzyjające kształtowaniu postaw indywidualnych i społecznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (fizycznego, psychicznego i społecznego). Kształtują świadomość na temat zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem  zdrowego odżywiania się oraz dobrych relacji interpersonalnych. W ramach studiów słuchacze nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zajęciom ze specjalistami z dziedziny ratownictwa medycznego przygotowywani są do podejmowania odpowiednich czynności ratujących życie. Absolwenci wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymują zaświadczenie potwierdzające praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zaświadczenie zostanie wystawione przez Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,edukacja-zdrowotna-z-elementami-pierwszej-pomocy,94156.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl