Doctoral Studies in Literature and Linguistics

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Humanities

Area: nauki humanistyczne

Type: Full-time studies

Degree: doktoranckie

Language: English

Podstawową formę postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego (Doctoral Studies in Literature and Linguistics) stanowi rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą i zainteresowaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi, traduktologicznymi i/lub kulturoznawczymi oraz predyspozycjami do pracy naukowej i znajomością języka angielskiego na poziomie C2.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna przedstawić dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologicznym, literaturoznawczym, językoznawczym lub kulturoznawczym. Osoba która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie innego rodzaju powinna udokumentować dotychczasową aktywność naukową w ww. dziedzinach. Ocena tejże aktywności, kwalifikacji i predyspozycji naukowych kandydatów leży w gestii Komisji Rekrutacyjnej.

O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Podlegają oni takiej samej procedurze jak inni kandydaci, z wyjątkiem wymogu składania dyplomu studiów magisterskich.

Limit przyjęć: 6 osób.

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl