Teologiczne Studium Licencjackie

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: University Centre for Competence Development

Area: nauki teologiczne

Type: Full-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności zaś zniesienie dotychczasowych studiów doktoranckich oraz w trosce o wierność normom Konstytucji Apostolskiej „Veritatis gaudium” Papieża Franciszka, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uruchomił Teologiczne Studium Licencjackie. Jest ono formą studiów przygotowujących do zdobycia stopnia akademickiego licencjatu kościelnego, koniecznego do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych. Studia licencjackie będą zwieńczone egzaminem i uzyskaniem stopnia akademickiego licencjatu kościelnego w określonej specjalizacji (dyscyplinie teologicznej).

Teologiczne Studium Licencjackie:

 • będzie miało formę stacjonarną,
 • dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników będzie bezpłatne,
 • będzie trwało dwa lata, czyli cztery semestry,
 • studia biblijne poprzedzone będą rokiem propedeutycznym (języki biblijne).

Specjalizacje

Licencjat kościelny (kanoniczny) – stopień naukowy nadawany na wydziałach teologicznych uczelni katolickich działających na prawie papieskim, będący częścią tzw. rzymskiego systemu stopni naukowych. Licencjat kościelny stoi o szczebel wyżej od magisterium z teologii i posiadanie go jest warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego. Ponadto uprawnia do wykładania teologii, liturgiki, biblistyki czy prawa kanonicznego na katolickiej uczelni wyższej lub seminarium duchownym. Podstawą otrzymania stopnia naukowego licencjata są specjalistyczne studia licencjackie, które kończą się komisyjnym egzaminem z danej dyscypliny teologicznej.

W ramach Teologicznego Studium Licencjackiego dostępne są następujące specjalizacje:

 • Duszpasterstwo rodzin
 • Ekumenizm
 • Historia Kościoła i patrologia
 • Katechetyka
 • Liturgika i homiletyka
 • Nauki biblijne
  • Kurs propedeutyczny w zakresie języków biblijnych dla kandydatów na specjalizację Nauki biblijne
 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia duchowości
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia moralna
 • Teologia praktyczna

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/teologiczne_studium_licencjackie/

The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 445 41 01
fax: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Admissions Office
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
phone: +48 (81) 445 42 16
phone: +48 (81) 445 41 37
study@kul.pl
rekrutacja@kul.pl