Zarządzanie funduszami unijnymi

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

College type: prywatna

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie funduszami unijnymi przeznaczone są dla osób pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, które realizują projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej (jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa itp.) i są zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania funduszami unijnymi. Studia podzielono na 3 moduły: Moduł I – teoretyczny – wprowadza słuchacza do tematyki funduszy unijnych; Moduł II – praktyczny – pozwala zdobyć słuchaczowi praktyczną wiedzę, niezbędną do przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu; Moduł III – teoretyczno-praktyczny – omawia poszczególne aspekty zarządzania projektami i realizacji projektów w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy (aspekt teoretyczny) i praktyki realizacji projektów (aspekt praktyczny).

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl