Zarządzanie zasobami ludzkimi

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia kierowane są do:

  • kadry zarządczej wszystkich szczebli i funkcji w sektorze prywatnym i publicznym
  • menedżerów i kierowników projektów
  • osób planujących aplikowanie na stanowiska kierownicze
  • pracowników działów personalno-kadrowych, doradców personalnych i psychologów pracy
  • osób zainteresowanych tematyką z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest kształcenie profesjonalistów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów słuchacze zdobędą teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podejmowania wyzwań z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Absolwenci będą mogli czerpać z wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia lub aktualizacji systemów HR, a także opracować założenia dotyczące ich realizacji.

Czas trwania i organizacja zajęć

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – online

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi/

The University College of Enterprise and Administration in Lublin
Bursaki 12,
20-150 Lublin, Poland
www.wspa.pl

International Admissions Office
phone: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl
Skype: WSPAInternational