Zarządzanie ochroną zdrowia

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ w maju 2007 roku przyznał certyfikat dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej.

Dla kogo:

Studia adresowane są dla osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych oraz zatrudnionych w sekcjach ekonomicznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów, ćwiczeń, treningów, z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-ochrona-zdrowia/

The University College of Enterprise and Administration in Lublin
Bursaki 12,
20-150 Lublin, Poland
www.wspa.pl

International Admissions Office
phone: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl
Skype: WSPAInternational