Wycena nieruchomości

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: Engineering and technology, nauki społeczne, Natural sciences

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań. Patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności określania wartości nieruchomości do różnych celów.

Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu różnych dziedzin mających wpływ na gospodarkę nieruchomościami. Zaprezentowany będzie aparat pojęciowy i szereg praktycznych instrumentów związanych z określaniem wartości nieruchomości. Praktyczna specjalistyczna wiedza dotycząca wyceny nieruchomości osadzona będzie w szerszym kontekście wiedzy.  Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym. Umiejętności niezbędne do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych i wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.     

Zdobyta wiedza kształtuje i poszerza kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami, stwarza szansę zapoznania się z wieloma zagadnieniami związanymi pośrednio z wyceną nieruchomości.

Uwaga! Zmiana w przepisach prawa (01.01.2014 r.)

Studia spełniają najnowsze wymogi prawa i ułatwią uzyskanie kwalifikacji zawodowych, Kandydat na studia nie musi legitymować się dyplomem magistra, aby rozpocząć studia podyplomowe wystarczy ukończenie studiów wyższych.

Studia adresowane są do:

  • kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • pracowników zarządów nieruchomości, instytucji samorządowych, administracji państwowej, banków, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw uczestniczących w zarządzaniu lub obrocie nieruchomościami, doradców inwestycyjnych
  • innych zainteresowanych osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego

Czas trwania i organizacja zajęć

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – blended learning.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/wycena-nieruchomosci/

The University College of Enterprise and Administration in Lublin
Bursaki 12,
20-150 Lublin, Poland
www.wspa.pl

International Admissions Office
phone: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl
Skype: WSPAInternational