Trener biznesu

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń. Program jest tak skonstruowany, aby uczestnicy w pierwszym etapie mogli poznać i udoskonalić swój warsztat trenerski, a następnie podczas spotkań tematycznych zdobyli umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży.  

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą potrafili:

  • samodzielnie przygotować program szkolenia
  • napisać cele poprawy efektywności treningu
  • wykorzystywać w praktyce zasady uczenia osób dorosłych
  • budować pozytywne nastawienie u słuchaczy
  • dostosować się do różnych typów odbiorców
  • wywierać skuteczny wpływ na słuchaczy podczas całego szkolenia
  • stosować najskuteczniejsze techniki i metody treningowe
  • radzić sobie z tremą przed występami publicznymi
  • skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w grupie
  • prowadzić szkolenie z zakresu coachingu, negocjacji oraz psychologii sprzedaży

Słuchacze otrzymują komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia oraz dodatkowy pakiet materiałów związanych z programami licencyjnymi.

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć zawód trenera, zajmujących się szkoleniami, trenerów wewnętrznych oraz pracowników działów personalnych.

Czas trwania i organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

• zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17,
• stacjonarnie w siedzibie uczelni (uczelnia zastrzega, że w sytuacji stwierdzenia przez władze WSPA zaistnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia dla życia lub zdrowia studentów, słuchaczy lub pracowników, władze WSPA mogą podjąć decyzję o zmianie formy kształcenia ze stacjonarnej na niestacjonarną, w szczególności za pomocą technik nauczania na odległość)

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, odgrywanie ról, mini-wykładów, autotestów, prezentacji, dyskusji, symulacji, analizy przypadków, nagrań i analizy video.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/trener-biznesu/

The University College of Enterprise and Administration in Lublin
Bursaki 12,
20-150 Lublin, Poland
www.wspa.pl

International Admissions Office
phone: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl
Skype: WSPAInternational