Transport – spedycja – logistyka

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: Engineering and technology, Natural sciences

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia kierowane są do:
• osób zamierzających rozpocząć oraz prowadzących działalność gospodarczą w sferze transportu
• osób zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką transportowo-spedycyjno-logistyczną, uwzględniającą przewóz osób, towarów oraz prowadzenie gospodarki materiałowej
• osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu
• osób wchodzących na rynek pracy w sferze transportowo-logistycznej.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Transport – Spedycja – Logistyka jest kształcenie profesjonalistów z zakresu problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.

Czas trwania i organizacja zajęć

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – online.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/transport-spedycja-logistyka/

The University College of Enterprise and Administration in Lublin
Bursaki 12,
20-150 Lublin, Poland
www.wspa.pl

International Admissions Office
phone: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl
Skype: WSPAInternational