Organizacja i zarządzanie Centrum Usług Społecznych

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla przyszłych pracowników CUS posiadających wykształcenie wyższe oraz osób nadzorujących Centra i wszystkich zainteresowanych organizowaniem i funkcjonowaniem CUS.

Czas trwania i organizacja zajęć

  • studia trwają dwa semestry
  • forma mieszana edukacji na odległość
  • blended learning (jest to forma uczenia się, łącząca w sobie zajęcia tradycyjne z aktywnościami prowadzonymi zdalnie)

The University College of Enterprise and Administration in Lublin
Bursaki 12,
20-150 Lublin, Poland
www.wspa.pl

International Admissions Office
phone: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl
Skype: WSPAInternational