Akademia Menadżera Sprzedaży

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Akademia Menadżera Sprzedaży – automatyzacja procesów sprzedaży daje każdemu przedsiębiorstwu możliwość skupienia się na działalności operacyjnej i większego zaangażowania w potrzeby klienta. Wiele działań przebiega automatycznie, co pozwala handlowcom w pełni skupić się na realizowaniu oczekiwań klientów.

Z roku na rok sprzedaż usług czy produktów staje się coraz trudniejsza. Na rynku coraz więcej konkurencyjnych firm, a klienci stają się coraz bardziej “odporni” na dotychczasowe techniki sprzedaży.

Dlatego też opracowaliśmy program odpowiadający na bieżące wyzwania rynku, ale jednocześnie spójny z wartościami etycznymi i nastawiony na drugiego człowieka.
Program ten obala mity i dostarcza sprawdzoną wiedzę, merytoryczną w każdym możliwym calu, a jednocześnie daje „przestrzeń” do trwałych efektów.

Uczestnicy studiów podyplomowych krok po kroku przechodzą przez wszystkie etapy sprzedaży. Począwszy od wytypowania profilu klienta, przez negocjacje i zamykanie skończywszy na do sprzedaży. Poznają nowe techniki, narzędzia i zdobywają unikatowe kompetencje które przekładają się od razu na wyniki w sprzedaży. Wszystko po to aby móc maksymalnie zautomatyzować proces sprzedaży.

Program nie tylko dostarcza wiedzę i narzędzia, ale wspiera wytworzenie skutecznych nawyków w sprzedaży i komunikacji które każdy może wykorzystywać w codziennym funkcjonowaniu.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/akademia-menedzera-sprzedazy/

The University College of Enterprise and Administration in Lublin
Bursaki 12,
20-150 Lublin, Poland
www.wspa.pl

International Admissions Office
phone: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl
Skype: WSPAInternational