Zarządzanie oświatą

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

Studia podyplomowe mają na celu poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy i umiejętności słuchaczy, niezbędnych do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą przyczyni się również do efektywnego zarządzania szkołą/placówką oświatową, zasobami ludzkimi, jak również do kreatywnej organizacji i rozwoju placówki. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiadomościami i umiejętnościami z zakresu kierowania placówką i personelem. Potrafi sprawnie organizować pracę w placówce oświatowej.

Adresat studiów:

Oferta studiów skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem, które pretendują do objęcia stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej lub innych stanowisk kierowniczych w oświacie.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 250 godzin dydaktycznych.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html