Wychowanie do życia w rodzinie

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  • wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,
  • wiedzę metodyczną, dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,
  • wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Adresat studiów:

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

  • Ustawa o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
  • Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego – Standard kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej – Dotyczącego kwalifikacji nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z późn. zm.).

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogicznej i są zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz pragną zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Jeśli jesteś osobą pełną pasji do nauczania, ambicji i aspiracji, to te studia są dla Ciebie! Zapisz się już dziś! Zainwestuj w swoje wykształcenie i doświadczenie, a następnie zacznij realizować się w satysfakcjonującym i bardzo rozwijającym zawodzie.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje trzy semestry. Słuchacz ma do odbycia 150 godzin praktyki zawodowej.

 

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html