Przygotowanie pedagogiczne

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia umożliwiają słuchaczom (absolwentom i studentom uczelni wyższych) uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela.

Absolwenci otrzymują:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE w Wyższej Szkolne Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
  • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Tryb nauki:

Nauka trwa trzy semestry – zajęcia odbywają się w weekendowe zjazdy dwa razy w miesiącu (tylko w soboty!). Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line.

Program studiów:

420 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) w tym150 godzin praktyka pedagogiczna (w wybranych szkołach i placówkach oświatowych)

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html