Doskonalenie kompetencji wychowawczych

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez udoskonalenie umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom trudnym w szkołach, doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków. Udoskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków, rozbudowane zostaną instrumenty prewencyjnego zapobiegania kryzysom wychowawczym. Absolwenci będą przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych

Adresat studiów:

Studia są skierowane do nauczycieli pragnących uzyskać kompetencje wymagane od osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje dwa semestry. Słuchacz ma do odbycia 60 godzin praktyki zawodowej.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html